20 de jul de 2011

Camps kaputt

A cada cocho ye chega el sou Samartín. Aí xa ye chegóu al presidente da Comunidá Autónoma de Valencia, Francisco Camps, imputao pol tema da trama Gürtel. Bó, nun ye chegóu aínda, peró pode que ye chegue, de mano salíu antes que ye botaran. Xa é dalgo...

Oíde por certo, agora dicen que Cascos nun pode ser asturianista porque nun nacéu n'Asturias, senon en Madril... Cómo se eso fora úa cousa importante. Cuidao, eu digo que nun é asturianista porque sempre mamóu del qu'el PP. Y ese nun é un partío asturianista. Pode qu'agora teña máis sensibilidá "rexonalista", peró que nun nos engañemos. Xa vei vese coas súas políticas...

Peró non. Calqueira pode ser asturinista. Nun fai falta nacer n'Asturias. Eu xa conocín asturianistas nacíos en Madril, en Bos Aires, en México, na Habana, en Montevideo, en Tampa, en París, en León, en Bruxelas.... fiyos da nosa emigración. Y por qué non, asturianistas hailos en Castela, na Galicia en Cataluña, n'Andalucía, As Canarias, Aragón.... etc, y muitos outros sitios que nun vou poñer porque sería un nun acabar.

Y mentres, a seleición del Uruguái a xogar a final contra el que gañe ente Venezuela y Paraguái. ¡¡Si xa lo dicín eu!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário