23 de jan de 2012

A Vuelta d'España vai usar a toponimia asturiana

¡Ai qué ganas tía d'escribir hoi en galego-asturiano! ¡Xa fain ben de días que nun usaba esta lingua, y colo que me gusta!

Y é que voi falar da Vuelta d'España, que dixo a empresa qu'a organiza qu'agora xa vai usar a toponimia oficial asturiana, esto é a que ta n'asturiano, en galego-asturiano y n'español tamén.

Y boto un oyo á páxina da Vuelta, y vexo que namáis pon Cuitu Nigru (Teño que decir que nin siquera séin s'ése é el topónimo verdadeiro); peró pon "Pajares" (qu'ese tía que ser "Payares") y pon "Gijón", que bó, ho, sí qu'é oficial, peró embelecía que trouxera "Xixón", que tamén é oficial. Y eu nun lo sein, mais "Lagos de Covadonga" xa nun voi decir "Llagos de Cuadonga" qu'era lo guapo, peró os "Lagos de Cuadonga", que nun me sona que Cuadonga seña aínda nome oficial.

Y lougo tán tamén os nomes dos topónimos que nun aparecen na páxina agora, mais lougo sí que teñen qu'os poñer eí na prensa, na radio y na televisión, porque da que reporten a carreira sí que teñen qu'aparecer. Son topónimos, sí van por Balmonte, que cuido que pasen por alí como Albariza ou Requeixu, así ente outros máis.

Éso da Vuelta vei ser un lío, porque tán os nomes que nun tocaron como os da parte de Salas, y eí, anque pol mapa nun parece que van ir muito máis lonxe, peró sí pasar por poblos como Santiagu La Barca ou Bárzana, que lougo nun van escribillos nin decillos asina, senón como si por vez de tar en Salas touveran en Salas de los Infantes ou Salas de Bureba.

Conque vai ser bastante penoso ter a nosa situación toponímica parada nese limbo, colos nomes dalgún ben, dalgún como nos tempos de Primo de Rivera, y lo pior de todo, os lacazáis que van chorar da que salgan, amodín, os reportes da carreira ciclista que vai correrse pral brao, a Vuelta a España.

Úa pena.

Nenhum comentário:

Postar um comentário